Κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Χρυσή Εταιρεία.
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από χρήστες του Διαδικτύου που μοιράζονται τη γνώμη τους για την εταιρεία σας. Εάν οι απόψεις που έχουμε βρει για την εταιρεία σας είναι πάνω από 75% θετικές και πληρείται το κριτήριο του αριθμού των αξιολογήσεων, θα ενταχθείτε στην ομάδα των Βραβευθέντων.
Είναι η εταιρεία σας Χρυσή Εταιρεία ;
Οι νικητές έχουν την ευκαιρία να παραλάβουν το βραβείο. Ξέρετε τι θα κάνετε με το δικό σας; Θα το βάλετε σε βιτρίνα, θα το κρεμάσετε στον τοίχο; Θα βγάλετε φωτογραφία στα social media; Ή μήπως θα βάλετε το λογότυπο της Χρυσής Εταιρείας σε μια επαγγελματική κάρτα, τιμολόγιο ή επιστολόχαρτο;
Επαληθεύστε την εταιρεία σήμερα
Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης σήμερα και θα ειδοποιηθείτε για το αποτέλεσμα της επαλήθευσης μέχρι 22.07.2024 . Σε περίπτωση θετικής επαλήθευσης, μπορείτε επιπλέον να λάβετε ένα χαραγμένο, αυτοκόλλητο έμβλημα.
Οι πελάτες εκτιμούν τη δουλειά σας;
Συμπληρώστε τη φόρμα και ελέγξτε δωρεάν εάν η εταιρεία σας θα γίνει ένας από τους Νικητές του διαγωνισμού Χρυσή Εταιρεία. Αφού ολοκληρωθεί η επαλήθευση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.