Πολιτική απορρήτου

1. Γενικές πληροφορίες

 1. Χειριστής ιστότοπου Το www.xrysietairia.eu είναι η BEAUTIFUL COMPANY Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα Φίλωνος 28 18531 Πειραιάς Ελλάδα, Α.Φ.Μ.: 801160591
 2. Ο ιστότοπος λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:
  • Μέσω πληροφοριών που καταχωρήθηκαν οικειοθελώς μέσω φόρμας.
  • Μέσω αρχείων cookie (τα λεγόμενα "cookies") που αποθηκεύονται στις τελικές συσκευές.
  • Συλλέγοντας αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού από την BEAUTIFUL COMPANY Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , που λειτουργεί στη διεύθυνση www.xrysietairia.eu

2. Πληροφορίες σε φόρμες

 1. Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη.
 2. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (χρονοσήμανση, διεύθυνση IP)
 3. Τα δεδομένα στη φόρμα δεν διατίθενται σε τρίτους παρά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη .
 4. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα μπορεί να είναι ένα σύνολο δυνητικών πελατών, εγγεγραμμένων από τον Διαχειριστή του Ιστότοπου στο μητρώο που τηρεί ο Γενικός Επιθεωρητής Προσωπικού Προστασίας Δεδομένων.
 5. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης φόρμας, π.χ. προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα εξυπηρέτησης ή η εμπορική επαφή.
 6. Τα δεδομένα που παρέχονται στις φόρμες μπορούν να μεταφερθούν σε οντότητες που παρέχουν τεχνικά ορισμένες υπηρεσίες - ειδικότερα, αυτό ισχύει για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τον κάτοχο ενός καταχωρημένου τομέα σε οντότητες που είναι φορείς εκμετάλλευσης τομέων διαδικτύου (κυρίως το Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο της terowa j.b.r - NASK), τις υπηρεσίες πληρωμών ή άλλες οντότητες με τις οποίες ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας συνεργάζεται σχετικά.

3. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

 1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
 2. Τα cookies (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδιαίτερα αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και προορίζονται για χρήση των ιστότοπων του ιστότοπου. Τα cookies συνήθως περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
 3. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής του ιστότοπου.
 4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες του ιστότοπου χρησιμοποιούν ιστότοπους, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους.
  • συντήρηση της συνεδρίας χρήστη του ιστότοπου (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο Χρήστης δεν χρειάζεται να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου.
  • ορίζοντας το προφίλ του χρήστη προκειμένου να του εμφανιστεί το αντίστοιχο υλικό σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο δίκτυο Google.
 5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookies: cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies. Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί, να εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα "μόνιμα" cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη για το χρόνο που καθορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή μέχρι να διαγραφούν από τον Χρήστη.
 6. Το λογισμικό για την περιήγηση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) συνήθως επιτρέπει την αποθήκευση cookie στη συσκευή από προεπιλογή. τελικός χρήστης. Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ως προς αυτό. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σάς επιτρέπει να διαγράφετε cookies. Είναι επίσης δυνατός ο αυτόματος αποκλεισμός των cookies. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια ή στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ιστού.
 7. Τα cookies που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστές και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον χειριστή του ιστότοπου.
 8. Συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου αυτών των εταιρειών για να μάθετε σχετικά με τους κανόνες χρήσης cookies που χρησιμοποιούνται στα στατιστικά στοιχεία: Πολιτική απορρήτου του Google Analytics
 9. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφημίσεις δικτύων, ιδίως το δίκτυο της Google, για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στον τρόπο με τον οποίο χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη ή το χρόνο παραμονής σε μια δεδομένη σελίδα.
 10. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο Google, ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να επεξεργαστεί πληροφορίες που προκύπτουν από cookie χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 1. Πληροφορίες σχετικά με κάποια συμπεριφορά χρήστη καταγράφονται στο επίπεδο διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαχείριση του ιστότοπου και για τη διασφάλιση του αποτελεσματικότερου χειρισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.
 2. Οι πόροι που περιηγούνται προσδιορίζονται από διευθύνσεις URL. Επιπλέον, μπορούν να αποθηκευτούν τα ακόλουθα:
  • χρόνος αίτησης,
  • χρόνος αποστολής της απάντησης,
  • όνομα του σταθμού του πελάτη - η αναγνώριση εκτελείται από το HTTP πρωτόκολλο,
  • πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της συναλλαγής HTTP,
  • URL της σελίδας που είχε επισκεφτεί προηγουμένως ο χρήστης (σύνδεσμος παραπομπής) - εάν ο ιστότοπος είχε πρόσβαση μέσω σύνδεσμος,
  • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ,
 3. Πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP
 4. Τα παραπάνω δεδομένα δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που περιηγούνται στον ιστότοπο.
 5. Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς διαχείρισης διακομιστή.

5. Παροχή δεδομένων.

 1. Τα δεδομένα θα διατίθενται σε εξωτερικές οντότητες μόνο εντός νομικά επιτρεπόμενων ορίων.
 2. Τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου διατίθενται μόνο με τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου.
 3. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον χειριστή να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο σε εξουσιοδοτημένους φορείς βάσει νόμιμων αιτημάτων στον βαθμό που προκύπτουν από το αίτημα.

6. Διαχείριση cookies - πώς να εκφράσετε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην πράξη;

 1. Εάν ο χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει cookies, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Επιφυλασσόμαστε ότι η απενεργοποίηση των cookies που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, η ασφάλεια, η διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να το καταστήσει δύσκολο και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποτρέψει τη χρήση ιστοτόπων.
 2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης / σύστημα ιστού από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες: